شعر تازه ام

 

آشناست

تصوير کمرنگ موازی شان

           لب هايی که من بوسيده ام....

بيهوده به پاسخ می خوانی

مهر کرده ام دهانم را

       به ياد جمله ی آخرين.... 

/ 10 نظر / 4 بازدید
azar

بابا ايول. تو اگه دوم نشی ، حتما اولی!

شقایق

من اما مهر کرده ام نگاهم را ...با ياد نگاه آخرين/سلام

azar

تصوير موازی لبهايش که در نقطه ای به هم می رسند/ و به لب های تو نيز...؟

jaeedigar

اين همان خواهر کوچک توست!همان دختری که همه چيز را زود فراموش می کرد. حواسش هميشه پرت بود. ....آ ي ي ي ي ی......حالا حواسش به تک تک ثانيه هاست....همه ی جملات... و کلمات به روانشناسی واژه ها می پردازد.... از صدای غريبه ها می ترسد...اين همان خواهر توست که از حضور خودش نا مطمئن ... و ديگران اين همه زياد....وای ی ی ی ....من لحظه ای اعتماد به نفسم را باز نمی يابم... پاسخ اين پريشانی را چه کسی می داند؟

عطيه

مهر کرده ام دهانم را به ياد جمله ی آخرين!.....يه خبر آرزو کتابت رو خريد!

گاه تنهايي

شکست عهد مودت نگار دل بندم/بريد مهر و وفا يار سست پيوندم/تطاولی که تو کردی به دوستی با من/من آن به دشمن خون خوار خويش نپسندم.

گاه تنهايي

سلام...آره بگيد!دوست دارم بدونم که مردم نظرشون در مورد يه آدم کور واقعی چيه؟!کسی که هر روز از کنارش رد می شن به حرفاش می خندن با اون می رن سينما کوه شنا...بگيد.دوست دارم بدونم.در ضمن بنده نوازی فرمودين تشريف آورديد.يا حق...يا علی.