يه نفر غمگينه . اون منم . هيچ چيز حالمو خوب نمي كنه . هيچ چيز خوشحالم نمي كنه . خسته م . تنها چيزي كه دوست دارم مرگه . اونم كه به سراغم نمي آد . خودكشي هم جرآت مي خواد كه من ندارم .

… يعني مي دونيد؟ حوصله و طاقت يه غذاب ابدي رو ندارم . دنيا و عذابش برام كافيه…. چيزي نمي تونه حالمو عوض كنه . انگيزه اي برام نمونده . خسته م از بس كه خودمو كشيدم به جلو و سعي كردم حال خودمو خوب كنم . اما شما نمي دونيد كه يه كسي داره يكريز ,هر روز و هميشه تو من گريه مي كنه . موقعي كه دارم پياده مسير طولاني خيابون گر دآفريدو طي مي كنم , موقعي كه توي تاكسي سرمو تكيه مي دم به شيشه , وقتي دارم ظرف مي شورم و را مي رم و نفس مي كشم, يكي داره تو من گريه مي كنه . خسته م و نمي تونم به خودم دروغ بگم . تنهام و نمي تونم با كسي حرف بزنم . چي بگم بهتون؟ كه بهم بگيد خوشي زده زير دلم؟ كه الكي بهم اميد بديد؟ كه وقتتون گرفته شه؟ نه . بذاريد من هموني باشم كه شمع هاي كيك تولدتونو مي ذاره و چراغارو خاموش مي كنه و مي رقصه . اوني كه خسته نمي شه از خنديدن و هي باهاتون شوخي مي كنه . اوني كه تا مي آين خونه ش براتون غذا درست مي كنه و اصرار مي كنه بمونين . اوني كه هي زنگ مي زنه بهتون . اوني كه عاشق مهمونيه. اوني كه كه كم نمي آره . سعي مي كنه به چهره تون لبخند بزنه . گوش كنه . گوش گنه . گوش گنه…. اوني كه مي گه وبم و مي خواد خوب باشه . اوني كه نمي دونه چه طور داره روب يكره ي زمين راه مي ره و اين حجم بزرگ پيچيدگي رو رو شونه هاش حمل مي كنه . آ خ خدايا!‌تو تنها نيرويي هستي كه بهش اعتقاد دارم . بذار منم خسته باشم . تو كه مي دوني چي داره به سر من مي آد . تو كه مي دوني رگاي قلبم چطور دارن از هم باز مي شن . تو كه مي دوني من هميشه چقدر تحمل كردم و جقدر ادامه دادم…. تو كه مي دوني و مي شنوي اون صدايي رو كه مدام داره تو رو تكرار مي كنه …. منو به يك خواب طولاني فرو ببر . به جاي كه مدام مجبور نباشم تظاهر كنم حالم خوبه . جاييي كه بتونم توس فرو برم . جايي كه حس كنم همه چيز براي چند لحظه هم كه شده واقعيه . كه خوشحال كننده س … كه راسته . من دارم له مي شم . دارم مي ميرم . نمي تونم خودم باشم . تو فشارم . تهديد مي شم . بهم حمله مي شه . حس مي كنم همه مي خوان ازم انتقاد كنن. مي خوان وسط جمع لهم كنن. مي خوان براي هميشه بذارنم كنار . از تلفن مي ترسم . نمي تونم آوم حرف بزنم . نمي تونم بلند حرف بزنم . يكي به حرفام گوش مي ده . يكي مي خواد بفهمه من چي مي گم. يكي مي خواد اونا رو بزنه تو سرم . مي خواد ظبتشون كنه . كسي نيست . من دارم الكي حرف مبي زنم . دور و بري هام محدود شدن . به خودم شك دارم . دارم ضجه مي زنم . تو خيابون از آدما مي ترسم . نكنه كسي دنبالمه؟ نكنه يه آشنا ببينم و مجبور شم باهاش سلام و عليك كنم؟ حق ندارم در اتاقو ببندم . حق ندارم يواش حرف بزنم . چرا شماره ي فلاني رو گرفتم؟ نكنه شماره ش بيفته رو تلفن؟ اونا كه دارن با هم حرف مي زنن چي مي گن؟ در باره ي منه؟ مي دونم . دارن از من حرف مي زنن. دارن از من گله مي كنن . مي گن تنده . جلفه . ركه . بده . بده . بده . بده ب. بده . بده . بدددددددددده ه ه ه ه ه ه ه ه ه………….چرا اينو دوست داره؟ چرا اونو دوست داره؟ تو سر رسيدش چي نوشته؟ چي كار مي كنه؟ اين لباسو نپوش . آقت مي كنم . پامو نمي ذارم تو خونه ت . باهات حرف نمي زنم . حالا ببين چي كار مي كنم . مي رم . دارم مي رم. تلفنو قطع مي كنم ها ! چرا مي خواي بري خامه بخري؟ كي اون جاست؟ اين تئاترو كي ديدي؟ با كي اومده بود ي اينجا؟ اينا رو از كي گرفتي؟ كي بهت زنگ زد؟ حرف بزن! با من حرف بزن!‌با ما حرف بزن! نمي تونننممممممممم ! دارم مي تركم . تو مرض داري . سيرموني نداري. كي اونجاست؟ كي منو تهديد م يكنه؟ شادي مواظب باش !‌غزال مواظب باش . آذر !‌خواب ديدم داري حرفاي منو روي واكمنت ضبط مي كني …. اون نوارو بده به من! بده! سر رسيدمو چرا ازم گرفتي ؟ من يه عمري عادت داشتم بنويسم .چرا نبايد بنويسم؟

حس مي كنم همه كارام غلطه . آره . خوشحال باشيد . نعيمه اعتماد به نفسشو از دست داد . خوشحال باشيد . ديكه لازم نيست حسادت كنيد . لازم نيست بگيد مغروره . بگيد خودشيفته س . اون ديگه شعر نمي گه . چيزي نمي نويسه . ديگه دوستي نداره . شادي دير به دير بهش زنگ مي زنه . خودشه كه زنگ مي زنه به مه كامه . باورتون مي شه؟ نه . باور نمي كنيد اگه بگه خيلي وقتا جواب تلفن غزالو نمي ده و د ر عوض زل مي زنه به تعداد ميسد كالهاش

…. آره . حالا همه مي تونن راحت باشن . نعيمه ديگه متعلق به جمهوري عشق نيست . نعيمه پيوسته به سرزمين فراموشي . حق نداره كسي رو دوست داشته باشه . …مبادا اين دوست داشتن گناه باشه . اون دوست داشتن رو گناه نمي ديد . عاشق همه بود . تو قاموسش جنسيت نبود . دنبا ل فقه نمي دويد…. دوست داشت و دست كسي رو كه دوست داشت فشار مي داد…. بهش لبخند مي زد . براش هديه مي خريد و بهش فكر مي كرد. زياد فكر مي كرد. حالا دستش سرده . افسرده س همه چيز و از دست داده . تنهاست تنهاتر از همه ي عمر تنهاييش. حالا ديگه اون مرده . نمي خنده تا جلف نباشه . باهاتون قرار نمي ذلره . ديگه بستني دوست نداره كافي شاپ نمي خواد. از همه ي تئاتر ها بدش مي آد . نمي خواد آدم خوش برخوردي باشه . بلند سلام نمي كنه . جيغ و ويغ راه نمي اندازه . فيلم مهموني هاتون از صداش خالي مي شه . صداي ضبطو زياد نمي كنه . نمي رقصه . آروم مي گيره . مي ميره . گم مي شه .

نعيمه مي خواد بره به شهر مرده ها . اونجا ديگه كسي رو به زور عوض نمي كنن. بوي گند مي گيري و صدات د رنمي آد . اونجا خوبه . خواب هست . آرامش هست . امنيت هست . شايد بشه تو دلت هزا ر نفرو دوست داشته باشيو. احتمال داره اونجا اين يه ارزش باشه

…. دوست داشتن….. ديگه گناهي در كار نيست . شايد به اين جوري بودنت افتخار كنن. مي خوام بميرم . بميرم و مري پاپينز نباشم . مجسمه ي خوشبختي نباشم . بميرم .

/ 14 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
jaeedigar

نعيمه چی بايد بهت بگم. من نمی دونم بايد چطور از طغيان نجاتت بدم. هر کار بگی می کنم اما تو اينقدر نترسی. الان اومدم برات بنويسم رو خودت پا بذار. می خواستم بگم بخاطر آدمای اطرافت دست از همه چيز بکش. نه ولی. همه ی حرفم رو پس می گيرم. مگه من می خوام که رو قلبم وايستم؟ که از تو بخوام... خيلی چيزا هست که وقتی می بينمت می خوام بهت بگم ولی نمی گم. اينجا جای امنی نيست. می خوام برات نامه بنويسم اما وحشت اينکه يکی با تو اونا رو بخونه مانع ام می شه. برا همين من صدام رو حرفهام رو ترس هام رو همه چيزم رو توو خودم خفه می کنم. و تو هيچ وقت واقعا صدای منو نمی شنوی. من بر حسب زنانگی خودم از تو دفاع می کنم. و اين در واقع يعنی دارم از خودم دفاع می کنم. اون حمايتی که گاهی حس می کنم داره از هممون گرفته می شه رو می خوام بهت پس بدم. برا همينه که گاهی حتی اگه باتو هم عقيده هم نباشم باز می خوام ازت دفاع کنم. چقدر اين کارو کردم و تو نديدی. متاسفانه من هم تمام اون نگاهها و برخوردها و حتی بی اعتنايی ها و .. و.. و.. را با تو و از زاويه ی خودم می بينم. و آنوقت چطور نبايد از اين همه تنهايی دفاع کنم؟

atieh

نعيمه !تو هميشه برام يه الگو بودی تو همه چيز حتی تو برخوردام با آرزو . نميدونم يهو چت شده که ديگه نميتونی نفس بکشی؟منم ميفهمم اون نگاها رو اون پچ پچ هارو اون چپ چپ نگا کردنارو ولی خب تو که بيدی نبودی که با اين بادا بلرزی ,بودی؟دلم نمی خواد جای کامنتات تو وبلاگم خالی باشه !دلم می گیره هاااااااااا!می ترسم بهت زنگ بزنم حوصله داری؟

anita

نعيمه چی شده ؟

anita

از من کوچولو بشنو ... نعيمه بدون شور و حال هيچه ... و تو نبايد هيچ باشی . تو نعيمه دوستداری ... می فهمی ؟ خواهش می کنم ... اينو هرگز فراموش نکن ...

anita

من زندگی را بی شور ... بی عشق نمی خواهم ... آشنا نيست برات ؟ يادت نره هيچوقت . دلم برات تنگ شده .

بوتيمار

سلام..........نعيمه خانم........بايد بگم تو تنها کسی نيستی که حالت اينجوريه............ولی اين راهش نيست.............باور کن حال من اگه از تو خرابتر نباشه بهترم نيست..........مرگ ارزوی روزهای بچه گی تا حاای منه................با اين حال می دونم اين تنها راه نيست.........به همين اميد زنده هستم تاحالا.............پايدار باشيد

بوتيمار

غزل ارومم مي کنه..............يکی رو تقديم کنم ......شايد دوايی شد........نازنين آمد و دستي به دلِ ما زد و رفت / پرده ي خلوتِ اين غميده بالا زد و رفت //// كنجِ تنهاييِ ما را به خيالي خوش كرد / خوابِ خورشيد به چشمِ شبِ يلدا زد و رفت//// دردِ بي عشقي ما ديد و دريغش آمد / آتشِ شوق درين جانِ شكيبا زد و رفت //// خرمنِ سوخته ي ما به چه كارش مي خورد / كه چو برق آمد و در، خشك و ترِ ما زد و رفت //// رفت و از گريه ي توفاني ام انديشه نكرد / چه دلي داشت خدايا كه به دريا زد و رفت //// بوَد آيا كه ز ديوانه ي خود ياد كند / آنكه زنجير به پايِ دلِ شيدا زد و رفت //// سايه آن چشم سيه با تو چه مي گفت كه دوش / عقل فرياد برآورد و به صحرا زد و رفت...!!!

moj

نعيمه جان . عزيز دلم. اولا که مگه نگفتند : تا شقايق هست زندگی بايد کرد؟؟؟؟؟؟؟ اگر جرات داری بگو نه! ده بگو ديگه......... ثانيه که اين چيزا که گفتی مو قتی تر از اين حرفاس که فکر کنی. منظورم حالته! من مطمءنم تو نمی تونی جز خود واقعیت کس دیگری باشی . یعنی دوام نمیاری! به دو دلیل : دلیل اول اینکه خود خدا هم گفته : لا تبدیل لخلق الله...... ببین چه قشنگ جواب خواسته زور بعضیها رو میده....... ثانیا که من خودم تجربه کردم و نتونستم جز خودم باشم تازه بر عکس هم شد. بیشتر خودم شدم . از بچگیهام هم به خودم شبیه تر شدم. و در نهایت همه دوستت دارند . مثل کودکیت. مثل دوست داشتنای بچگی بی استدلال و بی سنجش. اما........ بعضی وقتها باید چند مدتی فقط نگاه کرد. به حرف من گوش بده و تماشا کن که بحران چطوری دمشو می ذاره رو کولشو میره. دوستت دارم. موج یا شایدم موجی.

nastaran

ديشب يه خواب بد ديدم.خيلی بد. از خواب که پا شدم اولين تصميمم اين بود که بيام وبلاگ تو.تو اين چند روزه هرچی فکر کردم به نتيجه ای نرسيدم.راستش حداقل من يکی هيچوقت اونطوری که ديگران شناختنت نشناختمت. از يه لحاظهايی برو خدا رو شکر کن.تو می تونی فرياد بزنی...جيغ بکشی ...گريه کنی .حداقل اين اجازه رو داری.نه؟ می تونی بين اين همه آدم غريبه و آشنا از غزال حرف بزنی و از تمام کسايی که بعد مثبت و منفی زندگيتو تشکيل دادن .حداقلش اينه که جرائت فرياد زدن داری.جرئت گله کردن داری.حوصله ندارم مثل کامنتای قبلی بهت امیدواری الکی بدم و ادای فیلم فارسی ها رو در بیارم و بزنم رو شونه ات و بگم تو قوی هستی و تو می تونی و من می دونم و از این حرفا. آقا جون خودمونو که نمی خوايم گول بزنيم؟؟؟ زندگی کردن بطرز فجيعی سخته .پس بايد فقط زنده بود. همين.

jaeedigar

آنگاه که تقدير نيست و از تدبير نيز کاری ساخته نيست خواستن آنگاه که همه ی هستيمان خواستن است ، و ما يک خواستن مطاق شويم پاسخمان را خواهيم گرفت. هر در فرو بسته که کليدش در دست ما نيست که با حيله و نبوغ و مهارت باز شدنی نيست با حمله تند و سرسختانه ی خواستنی که از قدرت اعجازگر يقين و عشق و اخلاص حالت تهاجمی گرفته باشد فرو ميشکند. وقتی عشق فرمان می دهد محال سر تسليم فرود می اورد. تقصير تو نبود. هيچ کسی در زير اسمانی که ابرها سيل اسا بر سرش باريدن گرفته دعای باران نمی خواند