سکوت

آدم اگر حرف نزند قطعا حناق می گیرد.

/ 5 نظر / 14 بازدید
احسان

و اگر حرف بزند و شنیده نشود،‌ هم.

Nader

اینجا سکوت قدم می زند. اینجا کسی توی دلم حرف می زند. اما سکوت حرف آخر را می زند. حرفی برای گفتن نیست. ...