# ایران

آخر قصه

چایی ام را که بخورم -با یک تکه شکلات تلخ- می روم تمامش یک مهمانی عصرانه ی کوتاه بود که ٣٢ سال طول کشید!
/ 11 نظر / 7 بازدید