سلام ۱ حالم ؟ ای .. ميشه گفت خوبه . يعنی اگه راستش رو بخوای از اين بهتر ديگه ممکن نيست . همه اينها از وقتی شروع شد که شدم وقف حضرت عشق! باور کن اين حال رو با هيچ چيز ديگه تو دنيا عوض نمی کنم . اگه ولم کنی تا آخر دنيا می نويسم . .. اما حيف که الان عشق! مانعم ميشه . دوباره ميام . زود زود !

/ 0 نظر / 6 بازدید