چون تو هستی...آمدم يگويم خوبم چون تو هستی.
آمدم بگويم تا تو هستی من خوبم.
امدم بگويم تو کافی هستی. تو می توانی همه جاهای خالی را پر کنی . دوست قحط نيست . تو بلدی دوست باشی. بلدی از دوستت حمايت کتی. بلدی آرامش کنی . بلدی آن چيزی باشی که من هميشه می خواستم.
آمدم بگويم تا تو هستی همه چيز هست . من می توانم به خاطر تو تحمل کنم وخوشحال باشم .
آمدم از ديروز بگويم که پر از رنگ زرشکی ژاکتت بود و تمام حس های مرده مرا زنده کرد . از ديروز که باز آن پرده باز شد و تصوير تو توی گوی بلورين خيال من افتاد . و فردا پر بود از تو و من که داشتيم همه زندگی را تجربه می کرديم ... من حالم عوض شد... خوب شدم... تمام بدی ها از يادم رفت و يادم آمد که هيچ توقعی ندارم جز اين که تو باشی و خوب باشی...


من خوبم !


بيشترين عشق جهان را به سوی تو می آورم
از معبر فريادها و حماسه ها
چرا که هيچ چيز در کنار من
از تو عظيم تر نبوده است
که قلبت
چون پروانه ای
ظريف و کوچک و عاشق است...

/ 2 نظر / 5 بازدید
ghasedak

چقدر از اين پرنده خوشم ميآد...عاشق ققنوسم از اسم بلاگت ممنون...با سليقه..مطالبتو بعد ميخونم....بای..

گاه تنهايي

زير سر پوش بلور تو هوا بودي،تا بودي،و من نمي دانست وقتي رفتي بدانست و بمرد...