ایستگاه

یک چیزی می‌خواهم و تا آن یک چیز را می‌خواهم زندگی‌ام در یک ایستگاه قطار می‌گذرد... .

غیر از آن یک چیز، فقط یک چیز دیگر می‌خواهم و آن این است که زندگی‌ام در ایستگاه قطار تمام شود.

/ 1 نظر / 15 بازدید