هر چیزی می‌خواهم بنویسم نمی‌شود.

هزار بار می‌نویسم و پاک می‌کنم.

از خودم متنفرم.

که نمی‌توانم بنویسم.

که می‌توانم اما پاک می‌کنم.

/ 0 نظر / 14 بازدید