ديگه از سوء تفاهم خسته م.اما از رو نمی رم.

/ 5 نظر / 6 بازدید
leila

چه اهميتی داره که ديگران چی فکر می کنن تااينکه بخواد سوء تفاهم بشه يا نه .بی خيال مثل من که ديگه به هيچ فکر ميکنم . باشه .راستی من الان سر کارم .

محمد

دوست نداشتم بدونم. تقصير منه که ميدونم؟ هيچوقت تلاشی برای دونستن نکردم. اينا بهم رسيد، دست من نبود. ولی حالا ترجيح ميدم فرض کنم همه‌ش برداشت های من بوده و اينطور نيست. ما چرا هميشه دنبال درگيری ها و مشکلاتيم؟ چرا حوصلمون که سر ميره به هم گير ميديم؟ يه وقتايی به سرم ميزنه دعا کنم قحطی بشه، نگ بشه، اپيدمی بشه تا ما با هم مهربون تر بشيم. تا وقت نکنيم به هم گير بديم. ولی واقعاً باد راهش اين باشه؟؟؟؟؟

عطيه

خوبی؟...

عطيه

کجايی بابا؟؟چرا نمي نويسی آخه؟اين ترم همه ی امتحانا رو خراب کردم .از اون اولی تا......ميدونی نخواستم هيچ تبعيضی بينشون باشه!!!اينم يه توجيه .نه؟!