<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين نوشته را هفته ي پيش آماده كرده بودم كه به خاطر درگيري هاي شخصي به تاخير افتاد. با يك هفته تاخير , بخوانيد!

 

 

سه چهار سال پيش كه  مسئول صفحه ي قصه ي يكي از نشريات نوجوانان بودم , مرد جواني از اهالي افغانستان مسئول صفحه ي شعر بود . همسرش هم ويراستار نشريه بود و هر دو شاعر. گاهي كه بعد از ظهر ها دور هم جمع مي شديم؛ با محبوبه ابراهيمي ( همان خانم افغان ويراستار ) شعر مي خوانديم. شعر هايش ساده , عميق  و دوست داشتني بودند. پيش از آن غير از محمد كاظم كاظمي شاعر يا نويسنده ي افغان ديگري نمي شناختم. اوايل امسال دوستي مجموعه ي در گريز گم مي شويم محمد آصف سلطان زاده را داد تا بخوانم و من وجه ديگري از ادبيات افغان ها را شناختم. مجموعه داستاني شيرين و موثر , با نثري شيرين و شگرف و دست كم براي من بسيار قابل توجه و فراموش نشدني. قصه هايش فضاي زندگي مهاجران در غربت و شرايط دشوار بودن در افغانستان و در دهاي بي پايان ملتي فراموش شده را تصوير مي كرد.

    اوايل مهر ماه "جشنواره ي ادبي قند پارسي " هم كه به شعر و ادبيات مهاجرت افغان ها  مي پرداخت و البته سومين اش برگزار شد و من كه از دو تاي قبلي بي خبر بودم هم از سر كنجكاوي و هم براي نوشتن يك گزارش در ان شركت كردم. از قضا ديدم همان زن و شوهر جوان متصديان اصلي جشنواره اند: سيد ضياء قاسمي و محبوبه ابراهيمي. فضاي جشنواره مرا به ياد اردوهاي شعر و قصه ي دانش آموزي انداخت.يعني شايد حال و هواي شعر ها كه عمدتا غزل بودند و سپيد و موضوعات عاشقانه شان چنين فضايي را در ذهنم ساخته بود. به هر حال شعر ها زيبا بودند و يكي دو تا قصه اي هم كه شنيدم قابل قبول .

    جمعه اي كه گذشت "بادبادك باز " را خواندم. فكر مي كنم آن مقدمات ذهني براي خواندن اين رمان لازم بود. يعني من اصلا مقوله اي به عنوان ادبيات افغان ها را به ياد بياورم و بعد با اين اثر مواجه شوم.

    به هر حال...

 بادبادك باز رمان عشق و دوستي و گناه افغان هاست.و مثل تمام رمان هاي خوي آميزه اي از درونمايه هاي مختلف. در آن همه چيز مي توان پيدا كرد. جنگ , صلح , فقر , ثروت, تاريخ و فلسفه و روانشناسي و ايدئولوژي. رمان از واكاوي جامعه ي افغان باز نمي ماند. طرز تفكر شرقي و سني آميخته به تعصبات قومي و قبيله اي كه سرنوشت افغان ها را رقم مي زند. رويارويي اقوام مختلف و به طور برجسته "پشتون " ها و "هزاره "اي ها در كنار با هم زيستني همواره تبعيض آميز كه از تفاوت هاي مذهبي و نژادي ناشي مي شود , بستر ساز رماني است كه درآن دغدغه ي دوستي هرگز دست از سر شخصيت اصلي داستان –امير – بر نمي دارد. امير در جستجوي عشق پدر دوست را قرباني مي كند و عذاب وجدان ناشي از آن هرگز دست از سر او برنمي دارد. در اين مراسن قرباني , تمام گذشته و آينده ي او حاضر است: آنچه از پيش به عنوان برتري هاي قومي به او منتقل شده و او را بالاتر از حسن نشانده است و تمام آينده اي كه بر پايه ي اين خيانت بر پا مي شود. حسن اما به طرز اغراق آميزي مثبت است. هم وفادار و صادق , هم مهربان و صميمي و هم ديندار و بي ادعاست.  چينش حوادث و شخصيت پردازي تا لحظه ي آن خيانت دردناك بسيار هنرمندانه  است. فضاي آن روزهاي افغانستان( افغانستان پيش از جنگ ) و روابط و شرايط آدم ها بسيار زيبا تصوير شده است. پس ازآن تا لحظه ي ورود امير و پدرش به آمريكا حوادث خوب پيش مي روند اما به ناگاه احساس مي كني داستان در سير سريعي از نقل ماجراها مي افتد كه اگرچه همه بعد ها به كار مي آيند اما دست كم در ميانه ي ماجرا سطحي و عجولانه به نظر مي رسند. بعدها با ورود مجدد امير به افغانستان و ماجراهاي پس از آن داستان مجددا قدرت خاص خود را پيدا مي كند.

    تصوير سازي هاو شيوه ي پرداخت نويسنده در معرفي شخصيت ها ازوجوه درخشان رمان است. پدري مقتدر و به كمال نزديك با جاذبه هاي فراوان شخصيتي و رحيم خان , مردي كه همه جيز را مي داند و مي بيند و حسن , نمونه اي از رنج ديدگان افغان كه هرگز نمي فهمد چرا دچار اين همه خشم و خشونت شده است و تمير انساني درگير تمايلات خاص زندگي مدرن و در عين حال دچار ضعف هاي عاطفي و همواره د رجستجوي اينكه آيا خدا هست و گناه جيست ؟

    به تعبير پدر , هيچ گناهي جز دزدي وجود ندارد.  دزدي وقت , احساس و يا جان آدم ها. آىا او خود يك دزد است؟ كشف رابطه ي حقيقي ميان امير و حسن از پرشكوه ترين نقاط داستان است. در هم ريختن تمام ذهنيت هاي قومي و فروريختن تصوير آرماني پدر و درك فاصله ي نزديك و غير قابل پيش بيني آدمها و پيچيدگي ذهن و احساساتشان بي آنكه بتوان كسي را متهم كرد يا مبرا دانست و دانستن اينكه خدايي هست و هزار و يك مساله اي كه از فرو افتادن پرده ها آشكار مي شود , به روشني سير حوادث داستان را معنا دار مي كند.

   استفاده ي مثبت نويسنده از تمام شخصبت هاي حاضر براي پيش برد داستان و بهره گيري او از رويدادهاي گذشته براي شكل دادن به آينده ( به عنوان مثال شخصيت آصف كه به نظر مي رسد در نقطه اي از كودكي امير به پايان رسيده و بعد ها او را دوباره د رميان طالبان مي بينيم و مي شناسيم و نقش او در معرفي نوع نگاه و بينش حاكم بر طالبان) و قرار دادن شخصيت داستان به شكل مداوم در معرض تصميم گيري هاي دشوار از ويژگي هاي خوب رمان است.

    در مجموع پيدا كردن جاي خدا در زندگي , به عنوان پرسشي كه هر انساني را تا رسيدن به جواب به خود مشغول مي كند و كنار آمدن با گذشته و درگيري با دروغ ها و خيانت هايي كه  از او سر مي زند و در عين حال فرصت هايي كه هميشه براي بازگشت و جبران وجود دارند و بي شك برآمده از ذهن شرقي نويسنده است ؛ در سراسر كتاب با خواننده همراه مي شود و مي توان گفت تصوير بادبادك بازي امير و حسن / امير و سهراب و رقص باد و پيروزي و لبخند كمرنگي  كه بر  لبان  سهراب  می نشيند , تصويري است كه به اين زودي ه از ياد مي رود.

/ 10 نظر / 7 بازدید
sh

سلام من در زابل هستم و برايم جالب بود که افغانستان ادبيات قابل بحثی دارد می شود منابعی معرفی کنيد؟

sahel

سلام نعيمه جان ...اغراق نكرده ام اگر بگويم مدتها بود به وبلاگي اينچنين سر نزده بودم، اين روزها كمتر مي توان وبلاگي را يافت كه چيزي بيش از دانسته هايت به تو بياموزد ، به قول شاملو : ما دوره مي كنيم شب را و روز را ، هنوز را .... ، من هم چون تو زماني - دوران دانشجويي - شور ها در سر داشتم و ...از نوشتنت و نگاه تيزبينت لذت بردم . جانا سخن از زبان ما مي گويي ، در مورد برنامه جزر و مد و آن حضرت آقاي حسني كه مي پندارد هدف از خلقت كره زمين او بوده و بس !!! دوست دارم بيشتر با هم آشنا شويم ، گاه در كسي بارقه اي مي بينم كه ....راستش نام وبلاگت مرا اغوا كرد كه مهمانت شدم . اگر سر زدي خوشحال مي شوم ، نيامدي هم دل چركين نمي كنم كه سالهاست آن خرقه بسوختم و آن شناخت و پندارها را به آب انداخته ام ..اميدوارم موفق و سربلند باشي ، من هم چون تو مدتي است مدرك را گذاشته ام جنب كوزه !!!!

فرناز

اون زمان به نشريه ای که زوج افغان درش کار می کردن سر زده بودم البته شما رو نميشناختم و به خاطر ندارم ولی ياد دارم داخل ساختمان خانه روزنامه نگاران جوان بود. درسته؟

sahel

سلام نعيمه عزيز ... از اين كه سر زدي ممنونم ، راستش را بخواهي هنوز هم مي انديشم كه چقدر زندگي بايد بر آدمي فشار آورد كه او با كلمات و نوشته هايش خودش را شلاق بزند ، اين كار را گاه تو با خود انجام داده اي ! من هم اگر بخواهم بنويسم آنچه از رنج ديده ام و مي بينم تلخ نامه اي خواهد بود ! اما نعيمه ي عزيز هيچكس چون تو نمي تواند كمكت كند ، نمي خواهم شعار بدهم ، مي دانم دلت پر است ، اين را از ان نوشته ات كه در مورد برنامه جزر و مد نوشته بودي و گاه تكه هايي از خودت را مثال زده بودي خواندم ، اما چه بايد كرد ؟ با غصه خوردن و ناله و نفرين هيچ گرهي گشوده نمي شود بلكه نه تنها خودت بلكه اطرافيانت هم آزرده خاطر مي شوند ، من هم مدرك مهندسي ام را قاب گرفته ام و گذاشته امش در پارچ ! بيكارم و دشواري از سر مي گذرانم ، اما اميدوارم چون كار ديگري نمي توانم ، حرف بسيار است... شايد آوردن اين حرفها در صفحه نظرات درست نباشد ، اما اين تنها پنجره اي از تو بود كه مي شد شاخه گلي از آن به خانه ات انداخت ..شاد باش و اميدوار

پولدار آينده

ســــــــلام . اينجا يك ايراني ميخواهد پولدار شود ....شما هم در اين ماجراجويي شريكيد .....براي شركت در اين ماجراجويي لينك فراموش نشود .....شما را صادقانه به اين هيجان و ماجراجويي اينترنتي دعوت ميكنم . اگر لطف شما شامل حالم شد و لينك داديد خبر بدين. بهروز باشـــــــــــــــــــــــيد.

مرتضا

وای!ای والله که جدی گرفتين وبلاگ رو!من هم اون زوج گل رو می شناسم.رفاقت کرده ايم با هم.اين کتاب رو هم اميدوارم فردا بشه از چشمه خريد.ديگه چی...آهان!خبر داريد که ترنج به کف نيلوفر خاتون افتاد؟

امیر

اولا که پس چی؟...چی خیال کردین؟...کلی برنامه ریزی و استراتژی و اینور و اونور و بالا و پایین لازمه تا کسی تو مهر به دنیا بیاد!!!...الکی که نیست!...اونم بیست و یک مهر!...یعنی بیای رو بیست همه بیست و یک بکشی!(چشمک!)...در ضمن نوشتتون خوب بود...افاغنه مخصوصا اونایی که یخورده چیز حالیشونه و درس خوندن آدمای خیلی خوبی هستن...مخصوصا وقتی با اون لهجشون شعر میخونن خیلی با مزه میشن!...آخرین مطلب وبلاگ من هم از یه دکتر افغانیه...حتما خوندیش دیگه!

farhad yalda

به ما سر زدی و ممنون.بازم از اين کارا بکنيد. اشنايی؟

شقایق

مممم...می خوام بشناسمت..جالبی برام..اجازه هست؟