سرزمین امن

 

آن روزی که رفته بودم برای تفهیم به اصطلاح اتهام، بازپرس پرونده گفت: «خب می‌دانی که. بابت این پرونده‌ای که پیش ما داری بهت خوب پناهندگی می‌دهند.» گفتم: «نمی‌دانستم.»

لبخند زد.

گفت: «که نمی دانستی.»

نگفتم دنبال پناهندگی نبودم. نگفتم که بهش فکر هم نکرده‌ام. نگفتم عادت ندارم نقشه‌ای بکشم که مثلا ته سودجویی‌اش این باشد.

روی برگه نوشتم: «من می‌خواهم خوب زندگی‌ کنم. دنبال زندگی بهترم.»

خوش‌حالم که از میان 2 راهی که پیش رویم بود راه دوم را انتخاب کردم. راه اول می‌دانم روحم را می‌آزرد و باعث می‌شد احساس کنم کسانی که نمی‌خواستند آزادی‌ام را ببینند، باز مرا در اسارتی دیگر می‌یابند.

حالا اگر قرار است هر سختی‌ای بکشم، منتش روی خودم است. آن‌هایی که آن راه را انتخاب کردند، لابد راه بهتری نداشتند یا شاید این بهترین انتخاب‌شان بوده؛ برای من اما تحمل نگاه غریبه‌ها، کارمندهای کم‌احساس سازمان‌های بین‌المللی و منت زندگی در شهرهای دور، غیرممکن بود. می‌خواهم به سرزمین امن برسم، اما با قدم‌های خودم.

من دنبال زندگی بهترم؛ به شیوه‌ی خودم.

/ 22 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علي

فرازي از دعاي عرفه - امام حسين (ع): خدايا،چه ندارد آنكس كه ترا يافته، وبراستي محروم است آنكس كه به جاي تو به ديگري راضي شود رسانه امید

علي

چه سرنوشت غم انگيزي كرم ابريشم تمام عمرقفس مي سازد اما فكرپرواز است. . . (به مسلخ کشيدن نفس وبه معراج بردن عشق مبارک باد) "رسانه امید"

علي

تمام"خوبی" هارابرایتان آرزومیکنم نه"خوشی"هارا خوشی آن است که "شما"دوستشان دارید وخوبی آن است که "خدا"برای شمادوست می دارد "رسانه امید"

علي

18 آبان برای اخم کردن 42ماهیچه انسان به کارگرفته میشوند امابرای خندیدن فقط 4ماهیچه. (لطفا همین الان بخند تامعجزه خنده راببینی) "رسانه امید"

علي

19 آبان 7پندمولانا دربخشش همانندشب درفروتنی مانندزمین درمهرمانندخورشید درخشم مانندکوه درسخاوت مانندرود درکنارآمدن ماننددریا باش "رسانه امید"

علي

20 ابان بارخدايا··· ازكوی توبيرون نرودپای خيالم نكندفرق به حالم چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاكم بكشانی نه من آنم كه برنجم نه توآنی كه برانی "رسانه امید"

علي

21 آبان اندیشیدن به پایان هرچیز شیرینی حضورش راتلخ میکند؛ بگذارپایان تورا غافلگیر کند، درست مانند آغاز۰ "رسانه امید"

علي

قرنهاست جستجوگرآدم هستم تالذت خوردن یك سیب رابا او تجربه كنم، مشكل ازمن نیست نه من،نه سیب،نه شیطان!!! تو نایاب شدی آدم..! "رسانه امید"

علي

قرنهاست جستجوگرآدم هستم تالذت خوردن يك سيب رابا او تجربه كنم، مشكل ازمن نيست نه من،نه سيب،نه شيطان!!! تو ناياب شدي آدم..! "رسانه امید"

علي

سرکلاس,دوخط موازی,روی تخته کشیده شد! خط اولی به دومی گفت:مامیتوانیم زندگی خوبی باهم داشته باشیم دومی قلبش تپیدوگفت:آره بهترین زندگی! درهمان زمان معلم فریاد زد:دوخط موازی,هیچگاه بهم نمیرسند "رسانه امید"