امتحان

 

همه برگه‌هایشان را داده اند

مراقب خمیازه می‌کشد

و چشم غره می‌رود به من

که ته خودکارم را جویده‌ام

و صفحه‌ام سفید مانده

و در ایستگاه انتظار قطاری را می‌کشم

قرار است همین روزها بیاید

 

/ 1 نظر / 8 بازدید