رفتم از شهر خیالات سبک بیرون

نمی دانم چه دیده بود در ما- صاحب خانه ی چینی- که گفت: «احساس می کنم شما از کشورتان فرار کرده اید.» چمدان های عجول مان را که ندیده بود. گفتیم: «فرار که نه...»

چیزی شبیه فرار.

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
همشهری

شاید اون منطقه ای که زندگی می کنی فراری ها زندگی می کنن. خب برو یه جای بهتر. .. هم شد جا!