دلم برای خودم

آدم باید خروج کند از بند رابطه‌‌های دروغی و لقب‌های دروغی و احساس‌های دروغی و نگرانی‌های دروغی و باور کند که این بیرون هیچ خبری نیست.

آن تو که بودم فکر می‌کردم چقدر رابطه و لقب و احساس و نگرانی هست این بیرون اما در واقع خودم بودم که همه‌ی این تصویرها را برای آرام کردن خودم ساخته بودم.

کاشی دلم کمی بیش‌تر برای خودم می‌سوخت.

/ 0 نظر / 13 بازدید