عشق انده و حسرت است و خواری
عاشق مشويد اگر توانيد !
نمی دانم تا چه حد با اين شعر موافقم . . . نه ! موافق نيستم ! آ خر فکر می کنم اساسا خود آزاری دارم ... عاشق اين انده و حسرت و خواری ام ...
به هر حال امتحانات من تمام شدند و اين يعنی يک سلا م جديد ....

/ 3 نظر / 4 بازدید
sara

نعيمه عزيزم نه! من هم مثل تو با اين شعر موافق نيستم ولی بد جوری اسير اين اندوه و حسرت و خواری شدم.بيشتر از هر چيزی سخته و البته زيباست.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

sara

ببخشيد صفحه پيامتو کش آوردم.معذرت می خواهم.

سياوش

سلام چو بوی خوش آشنايی......