باز هم از عشق !

شبيه هيچ چيز
شبيه هيچ كس
تنها سبيه خودت هستي .


نه مثل آن زيباترين ترانه
نه مثل آن قشنگ ترين تصوير
نه مثل باد
نه مثل آبي دريا
تنها شبيه دست خدايي …
آخر چه فايده از شعر
آخر جه فايده از حرف
وقتي كه واژه ها
براي لبخند تو كم اند
و هيچ چيز
شرح دقيق دلم نيست ….


شبيه هيچ چيز
شبيه هيچ كس
تنها شبيه خودت هستي
كه مثل چهره ي تنهايي من است …

/ 3 نظر / 4 بازدید
pishie_malos

سلام متن زيبايی بود خسته نباشيد امید وارم هميشه موفق باشيد - خدانگهدار -پيشی ملوس