کم

راضی نیستم از خودم... از مادر بودنم، زن بودنم، روزنامه‌نگار بودنم. از هیچ کدام راضی نیستم. دلم چیزی بیش‌ترـ بهتر می‌خواهد. یعنی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 117 بازدید
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
8 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
6 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
13 پست
اسفند 86
8 پست
بهمن 86
12 پست
دی 86
10 پست
آذر 86
8 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
6 پست
شهریور 86
12 پست
مرداد 86
9 پست
تیر 86
9 پست
خرداد 86
9 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
8 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
9 پست
تیر 85
7 پست
خرداد 85
8 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
3 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
3 پست
تیر 82
2 پست
خرداد 82
5 پست
اسفند 81
3 پست
بهمن 81
3 پست
دی 81
8 پست
آذر 81
2 پست
من
21 پست
زندگی
36 پست
هانا
6 پست
ایران
21 پست
مالزی
2 پست
آدم‌ها
4 پست
مهاجرت
7 پست
مردم
3 پست
شعر
22 پست
بی‌عملی
1 پست
کنشگری
1 پست
دلتنگی
3 پست
آزادی
4 پست
2012
1 پست
تولد
1 پست
زنان
1 پست
پناهندگی
1 پست
زندان
2 پست
دوبی
1 پست
باندبازی
1 پست
سانسور
6 پست
انتظار
3 پست
دوستی
7 پست
اخلاق
6 پست
کودکی
1 پست
مادر
3 پست
رضا
1 پست
عاشقانه
3 پست
قطار
1 پست
فال
1 پست
نیلا
5 پست
شخصی
15 پست
ابر
1 پست
پاییز
1 پست
کتاب
2 پست
خشونت
2 پست
عصبانیت
2 پست
مدیریت
1 پست
ناشران
1 پست
داستانک
1 پست
همبرگر
1 پست
jimmy_cliff
1 پست
مکس_و_مری
1 پست
مرگ
1 پست
بهار
1 پست
شمال
1 پست
فیلم
3 پست
یادگاری
1 پست
سیاسی
1 پست
مذهب
1 پست
داستان
3 پست
انتخابات
2 پست
نقد
2 پست
ده_نمکی
1 پست
ترجمه
3 پست
حجاب
1 پست
تئاتر
2 پست
زبان
2 پست
تلویزیون
1 پست
3 پست