← صفحه بعد صفحه قبل →

گاهی هیچ کلمه ای به کار نمی آید؛ دست کم کلمه ای در زبان مادری که جمله ای بسازی و واجد معنایی باشد.

گاهی کلمه ای هست؛ اما نه به زبان مادری. کلماتی هستند که کامل تر از هر جمله ای همه ی آن چیزی را که می خواهی می گویند.

این روزها من به هر کس که فکر می کنم، به پل های پیوندمان و به رگ های رابطه مان؛ فقط یک جمله به ذهنم می رسد:

It doesn t work

و هیچ جمله ای در فارسی این قدر رسا نیست.

یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ توسط نعیمه دوستدار نظرات ()
تگ ها: زبان و شخصی