← صفحه بعد صفحه قبل →

 

1-

ان الانسان  خلق هلوعا

و اذا مسه الشر جزوعا

و اذا مسه الخیر منوعا

خب راست می گوید این خدای بلند مرتبه...من که یکی از آن انسان های جزع کننده هستم در هنگام سختی. پوستم نازک است در برابر دردها؛ هی خودم را می کوبم به زمین و آسمان!همیشه به من گفته اند تو زیادی حساس هستی، اما خدا می گوید آدمیزاده این طوری است. اما دلم می خواهد در هنگام خوبی، بخیل نباشم...

2-

این روزها مثنوی می خوانیم با هم... حس می کنم آن ذهنیت منفی ام نسبت به دکترای ادبیات فارسی از بین رفته است.من البته هرگز از هیچ چیز به اندازه خواندن متون ادبیات فارسی لذت نبرده ام، به خصوص که این روزها برنامه ای دارم در شبکه ی فرهنگ درباره ی تاریخ بیهقی که هر لحظه با خواندنش سرشار می شوم!

راستی شما هیچ کدام یادنامه ی بیهقی را ندارید در کتابخانه تان؟

شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ توسط نعیمه دوستدار نظرات ()
تگ ها: